Hidratasyon ısısı nedir?

Hidratasyon ısısı nedir?

Hidratasyon ısısı nedir?

Su ile çimento birleştiğinde kimyasal bir reaksiyon başlar, açığa ısı çıkar, bu ısıya hidratasyon ısısı denir.

Hidratasyon ısısı neden önemlidir.?
Bir yapının içerisinde ısı var ise içsel gerilmeler oluşur,Bu gerilmeler çatlaklara sebep verir Bu çatlaklar geçirimliliğe sebep olur.Geçirimlilik yüzünden Demir donatı paslanır ve genişler. Donatı Genişlemesi yüzünden çatlaklar büyür ve geçirimlilik artar.Geçirimlilik daha fazla arttığında, donatı daha fazla paslanır ve taşıma kabiliyetini hızla kaybeder.Böylece yapı zayıflar.

Hidratasyon ısısını minimize etmek için ne yapılmalıdır?
Hidratasyon ısısını düşürmek için ,beton içerisinde minimum çimento, mineral katkı, geciktiricili kimyasal katkı kullanılmalı ve beton ısısı mümkün olduğu kadar düşük tutulmalıdır.

Hidratasyon ısısı nerelerde önemlidir?
Hidratasyon ısısı baraj betonu,rayda temel gibi kütle betonlarında, ayrıca rötre çatlağının önemli olduğu Şap, epoksi altı tesviye betonlarında çok önemlidir.

Paylaş: