Betonlarda Aranılan Özelikler

Betonlarda Aranılan Özelikler

Bu özellikleri iki grupta sınıflandırmak mümkündür:

a) Taze Betonda:
• İşlenebilme özelliği, uygun kıvam
• Taze betonun sıcaklığı
• Agrega maksimum tane büyüklüğü
• Homojenlik, kıvam kaybı, hava miktarı,
• Birim ağırlık

b) Sertleşmiş Betonda:
• Dayanım (basınç, çekme, eğilme, yarılma mukavemetleri)
• Dış etkenlere karşı dayanıklılık (geçirimsizlik, aşınmaya dayanıklılık)
• Donma ve çözülmeye dayanıklılık
• Hafiflik veya ağırlık
• Isı, ses yalıtımı ve estetik (Brüt betonda dış görünüş) • Ekonomi

Paylaş: